Musika
Le Alofa o le Alo

166

Le Alofa o le Alo

Filemū

1. Le alofa o le Alo fetalai ai,

“Lou finagalo ia fai.”

Le alofa tatou tasi ai.

To mai ‘ou tumu ai.

To mai ‘ou tumu ai.

2. Le alofa e mau ai ‘aiga;

Ua pele ai oe iā te a‘u.

Le alofa e tumau e fa‘avavau;

To mai ‘ou tumu ai.

To mai ‘ou tumu ai.

3. Le alofa e manumalo ai,

Le tigā e liua ai.

Le ola ‘e atoa ai;

To mai ‘ou tumu ai.

To mai ‘ou tumu ai.

4. Malosi to mai ou liua ai;

Fai ma uō ae lē tausuai.

Le Ali‘i e lagolago mai;

Ia e mafuta mai.

Ia e mafuta mai.

Upu ma le Fati: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987. © 1969, 1985

Lorin F. Wheelwright. E mafai ona kopi le pese lenei mo le fa‘aaogaina i mea fa‘ale-Ekalesia

ma fa‘aleaiga lē fa‘apisinisi.

Moronae 7:45–48

Ioane 17:20–23