Musika
Ia Tatou Vi‘ia le Suafa o Iesu

102

Ia Tatou Vi‘ia le Suafa o Iesu

Migao

1. Ia tatou vi‘ia le suafa o Iesū.

Ava‘e le fa‘amanū,

I lē na maliu i Kalevaria,

Ia tatou ola uma.

2. Na ulu o Ia i le tu‘ugamau,

E aumai le olataga;

Na Ia vala‘au i ē ua agasala,

Ia o mai iā te Ia.

3. Ua mālō o Ia ile oti ma sēoli,

Ia tu‘i momomo le gata;

Le faitoto‘a ‘ole falepuipui ua ia talai,

Tatou toe tutū ai.

4. O lana taulaga mo agasala,

Areto, vai o fa‘atusa;

Le aupa‘ia ia tagofia ma molimau o le pa‘ia,

Ma manatua o Ia.

Upu: Richard Alldridge, 1815–1896

Fati: Joseph Coslett, 1850–1910

2 Nifae 9:5, 10–12

Moses 4:20–21