Musika
Ua Alaga Mai le Vasa Laolao

127

Ua Alaga Mai le Vasa Laolao

Ma le malosi

1. Ua alaga mai le vasa laolao lea; Vave mai! Vave mai!

O lo‘o malelemo o i matou nei; Vave mai! Vave mai!

[Chorus]

Vave mai ia ma le sulu nei. O le tala iā Iesū.

Ia lavea‘iina ai, i matou mai le maliu.

2. Ua fa‘alogoina o le tagi lea; Vave mai! Vave mai!

Ua matou tau tala‘i atu pea; Vave mai! Vave mai!

[Chorus]

Vave mai ia ma le sulu nei. O le tala iā Iesū.

Ia lavea‘iina ai, i matou mai le maliu.

3. Ia fai tatalo pea iā Iesū; Vave mai! Vave mai!

Ia maua vave ai le filemū; Vave mai! Vave mai!

[Chorus]

Vave mai ia ma le sulu nei. O le tala iā Iesū.

Ia lavea‘iina ai, i matou mai le maliu.

4. Aua ne‘i mapu pe toe fa‘avaivai; Vave mai! Vave mai!

Ia tatou tu‘u mea e leaga ai; Vave mai! Vave mai!

[Chorus]

Vave mai ia ma le sulu nei. O le tala iā Iesū.

Ia lavea‘iina ai, i matou mai le maliu.

Upu ma le Fati: Charles H. Gabriel, 1856–1932

Salamo 43:3

Isaia 60:19