Musika
Fanau, ua Leoleo mai le Atua

180

Fanau, ua Leoleo mai le Atua

Faifai malie

1. Fanau ua leoleo mai le Atua, Ia outou i ao ma po;

Ma Ia fa‘amanuia outou pe a tonu mea tou te fai.

Tou te maua manuia, pe a fa‘atuatua iā te Ia.

2. Ua va‘ai agelu i mea, tou te fai i po ma ao;

Ma latou tusia upu uma, tou te fai, pe lelei, pe leai.

Ia fiafia i mea mamā e manuia o ē loto mamā.

3. E a‘oa‘o outou e le Atua, i le leo o le Agaga Sā;

Talia ana musumusuga, e te fiafia pea ai.

Fa‘amaoni, i le Atua, ma le fa‘amoemoe o Siona.

Upu: Charles L. Walker, 1832–1904

Fati: John Menzies Macfarlane, 1833–1892

Salamo 37:3–5

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 41:1

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 76:5