Musika
Fa‘apa‘ia Mai Au

70

Fa‘apa‘ia Mai Au

A‘oi

1. Fa‘apa‘ia mai a‘u; Ia taumafai pea.

Onosa‘i i tiga; Fa‘anoanoa i sese.

Ia fa‘atuatua, I le Fa‘aola

Fiafia e au‘auna; Tatalo aoga.

2. Ia ou fa‘afetai; Fa‘amoemoe i le Ali‘i.

Vi‘ia lona mamalu; Ana afioga.

Loimata maligi, Mo ona tiga.

Ia lotomaulalo; Se mapusaga.

3. Ia ou mama tele, Malosi, malo ai.

Ia ou le pona i, Mea o le ola.

Ia ou agava‘a, Ma ia ou aoga.

Ia ou pa‘ia tele, Pei o le Fa‘aola.

Upu ma le Fati: Phillip Paul Bliss, 1838–1876

3 Nifae 12:48

3 Nifae 27:27