Musika
Outou ua Vala‘aulia (Mo Tane)

197

Outou ua Vala‘aulia

Mo Tane

Toa

1. Outou ua vala‘aulia, e galue mo le Atua,

Tofia e Ia e umia, o le perisitua.

E tala‘i i atunu‘u o le talalelei,

Le ola, upu moni, le filemu lelei.

2. Ia lē fa‘a‘ele‘elea, ō o tou mafaufau,

I mea o le olaga, a e tumau fa‘avavau.

Ae si‘i o tou leo, pei o ni foafoa.

Fafagu nu‘u momoe, “Saunia mo le Atua!”

3. Tu‘u le fa‘amaualuga, ma le fa‘atalanoa.

Ola i le upu moni; tatalo lē aunoa.

O le Agaga na te fa‘atonu o outou.

E iai le Fa‘aola ma outou fa‘avavau.

4. O i ai o manuia, o tali mai outou

Tou pale i le mamalu, malo i le maliu

Tou o mai lea i Siona, ma saito o manuia

E lē toe fa‘anoanoa, a e pale ma vi‘ia

Upu: Mary Judd Page, 1818–1907

Fati: Daniel B. Towner, 1850–1919

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 4:1–7

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 75:2–5