Musika
O le Alofa o le Fa‘aola

61

O le Alofa o le Fa‘aola

Ma le ava

1. O le alofa, o le Fa‘aola e pei o le la

E le punitia i ao o faigata.

E sulu ai lo tatou ala ia te Ia.

Tatou maua ai le ola fa‘avavau.

2. Le Agaga o mea lelei e musumusu mai;

Sili i tagi tiga o mea sese.

Ia tafi masaloga i le fa‘atuatua

Tatou mafuta ai ia te Ia.

3. Tama e, fa‘afofoga mai ia matou olega,

Ofo i le taulaga a lou Alo sa.

Lau tulafono matou te usita‘i i ai;

O oe lo matou Tupu e fiafia ai.

Upu: Edward L. Hart, 1916–2008. © 1977 AAG

Fati: Crawford Gates, 1921–2018. © 1977 AAG

Ioane 15:12–14

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 34:1–4