Musika
Ua Mavae Nei le Ao

88

Ua Mavae Nei le Ao

To‘afilemu

Ua mavae nei o le ao; Ua o‘o mai le po.

Galuega mapu ai, Le Ali‘i ta mafuta ai.

Upu: George W. Doane, 1799–1859

Fati: Carl Maria von Weber, 1786–1826; fa‘anota e Henry Greatorix, 1813–1858

Salamo 55:16–17

Alema 37:37