Musika
Fa‘auta! le Autau Tupu

158

Fa‘auta! le Autau Tupu

Toa

1. Fa‘auta le autau tupu ua la‘ei ‘au,

E tau ma fili malolosi o le ola nei.

O fitafita latou, ua tasi ma totoa.

Tausisi i le ta‘ita‘i, ma pese fiafia.

[Chorus]

Tau mālō, tau mālō mo lē na togiola mai!

Tau mālō, tau mālō mo Iesū, le Ali‘i.

Tau mālō, tau mālō, tau mālō, mo Iesū le Ali‘i.

2. Ua o‘o mai nei le fili, ua tau ma ē totoa;

Ua latou lē fo‘i ae loto tele pea.

Alaga le Ta‘ita‘i, “Ia fa‘amaoni pea!”

Ia tepa iā te Ia ma pese fiafia.

[Chorus]

Tau mālō, tau mālō mo lē na togiola mai!

Tau mālō, tau mālō mo Iesū, le Ali‘i.

Tau mālō, tau mālō, tau mālō, mo Iesū le Ali‘i.

3. A uma lenei taua ma mea faigatā,

Ma saogalemu uma, i le vanu filemū.

I luma o le Tupu, tutū i latou nā.

Ma latou vi‘ia Ia, ma pese fiafia.

[Chorus]

Tau mālō, tau mālō mo lē na togiola mai!

Tau mālō, tau mālō mo Iesū, le Ali‘i.

Tau mālō, tau mālō, tau mālō, mo Iesū le Ali‘i.

Upu: Fanny J. Crosby, 8120–1915

Fati: Adam Geibel, 1855–1933

2 Timoteo 2:3, 22

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 104:82