Musika
Fa‘aola o Isaraelu

5

Fa‘aola o Isaraelu

Mautinoa

1. Fa‘aola e o Isaraelu o oe,

Lo matou fiafia ma manuia.

O lo matou malu i le po ma le ao;

Le tupu, lo matou Fa‘aola.

2. E afio mai e ao mai o ana mamoe,

Ma aumai latou i Siona.

Se ā latou te fano fa’anoanoa ai,

Ma ta‘ase ai pea i le vao?

3. Le vao o agasala matou sese ai.

Ma tagi i toafa ia te oe!

Ua fiafia le fili i o matou tiga,

A e ua lata le sa‘olotoga.

4. Fanau a Siona ia vivi‘i ai;

Ua va‘aia o fa‘ailoga.

Ia lē fefe e ā tatou le malo,

Ua lata mai le olataga.

5. Le sulu o ou fofoga ia fuata‘i mai

Ma lau fiafia to‘afilemu

Ia avea le fia mau ma oe i luga

Ma fa‘amoemoe o lo‘u agaga.

6. E tepa ma pepese ai ‘au o luga

Ma talitali ana afioga

O lau fetalai, fa‘avavau tumu ai

Lou s‘iufofoga toe vi‘ia ai.

Upu: William W. Phelps, 1792–1972; sui mai upu na fai e Joseph Swain, 1761–1796. Sa i ai i le tusi pese muamua a le AAG, 1835.

Fati: Freeman Lewis, 1780–1859

Esoto 13:21–22

1 Nifae 22:12