Musika
Tamaiti e, ia Outou o Mai

192

Tamaiti e, ia Outou o Mai

Fiafia

1. Tamaiti e, ia outou o mai.

Ia fa‘avave mai ia.

O le a fai nei le A‘oga Sa.

E iloa ai manuia.

[Chorus]

Vave ō mai! Vave ō mai!

Fa‘alogo ia i le tala.

Taumafai pea! Taumafai pea!

‘Aua le fa‘atamala.

2. Sauni ia vi‘iga lelei.

Faia ma loto atoa.

Fai talosaga ma loto mamā.

E fa‘afofoga mai lugā.

[Chorus]

Vave ō mai! Vave ō mai!

Fa‘alogo ia i le tala.

Taumafai pea! Taumafai pea!

‘Aua le fa‘atamala.

3. Ia a‘oa‘o i lesona lelei.

Faia ma loto fiafia.

Usita‘i i le Ali‘i o Iesu.

O la le Tupu filemu.

[Chorus]

Vave ō mai! Vave ō mai!

Fa‘alogo ia i le tala.

Taumafai pea! Taumafai pea!

‘Aua le fa‘atamala.

Upu: Lē iloa

Fati: A. C. Smyth, 1840–1909

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 68:28

Salamo 127:3–5