Musika
O le Tala‘iga Moni

27

O le Tala‘iga Moni

Oli‘oli

1. O le tala‘iga moni, o lenei ua toe aumai;

e auauna mai Siona, i nei aso e gata ai.

[Chorus]

Fa‘afetai ia oe, Ieova, mo le tala ua aumai.

Ia vi‘ia lou alofa. O lou mana e ola ai.

2. Ua talia ‘e matou uma lenei tala‘iga fou;

o le la ua toe pupula; e! ua te‘a nei le po.

[Chorus]

Fa‘afetai ia oe, Ieova, mo le tala ua aumai.

Ia vi‘ia lou alofa. O lou mana e ola ai.

3. Fa‘afetai i lou alofa; ua auina mai luga,

le agelu ma le tala; o se mea lelei naua.

[Chorus]

Fa‘afetai ia oe, Ieova, mo le tala ua aumai.

Ia vi‘ia lou alofa. O lou mana e ola ai.

Upu: Harry A. Dean, 1892–1987

Fati: Hans H. Petersen, 1835–1909

Mosaea 15:14–18

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 27:12–13