Musika
Le Lalolagi Manaia

50

Le Lalolagi Manaia

Oli‘oli

1. Le lalolagi manaia, Ma le lagi o i luga;

Mo le alofa o le Tama; Si‘omia ai tatou uma.

Le Ali‘i e, fa‘afetai, ia oe lo matou Matai.

2. Mo itula ua manaia, Mo le ao ma le po,

Mo mauga ma fuga la‘au; La, masina, ma fetu.

Le Ali‘i e, fa‘afetai, ia oe lo matou Matai.

3. Mo le alofa o tagata, Uso, fanau, matua,

Uo i lalo nei ma i luga; Mafaufauga e aoga.

Le Ali‘i e, fa‘afetai, ia oe lo matou Matai.

Upu: Folliot S. Pierpoint, 1835–1917

Fati: Conrad Kocher, 1786–1872

Salamo 95:1–6

Salamo 33:1–6