Musika
Fiafia, o le Ali‘i o le Tupu

38

Fiafia, o le Ali‘i o le Tupu

Naunauta‘i

1. Fiafia o le Ali‘i, O lo tou Tupu lea!

Tagata, fa‘afetai; pepese malo ai.

[Chorus]

Ia fiafia ai, ma fa‘afetai! Ia fiafia ai ma fa‘afetai!

Ia fiafia ai, ma fa‘afetai! Fiafia ma ia fa‘afetai.

2. Le Ali‘i agalelei Ma upu moni fo‘i.

Ia togiola tatou, afio nei i luga.

[Chorus]

Ia fiafia ai, ma fa‘afetai! Ia fiafia ai ma fa‘afetai!

Ia fiafia ai, ma fa‘afetai! Fiafia ma ia fa‘afetai.

3. E tu lona malo, O mea uma e pule ai.

Seoli ma le oti pule ai o Ia.

[Chorus]

Ia fiafia ai, ma fa‘afetai! Ia fiafia ai ma fa‘afetai!

Ia fiafia ai, ma fa‘afetai! Fiafia ma ia fa‘afetai.

Upu: Charles Wesley, 1707–1788

Fati: Horatio Parker, 1863–1919

Filipi 4:4

Salamo 32:11