Musika
Vi‘ia Lē na Fetaia‘i ma Ieova

15

Vi‘ia Lē na Fetaia‘i ma Ieova

Malosi

1. Vi‘ia lē na fetaia‘i ma Ieova;

Le perofeta na tofia e Iesu,

Na te tatala le toe āu tupulaga;

Tupu ma nu‘u latou te vi‘ia.

[Chorus]

Vi‘ia le Perofeta, ua sao i le lagi.

Ua lē toe aogā, le tau o ē sauā.

Mau nei ma Atua e fuafua mona uso.

E lē toe mālō le oti ia te ia.

2. Vi‘ia o ia ma lona maliu fasia;

lona suafa mamalu fa‘avavau!

E ola pea lona toto masa‘a,

E molimau a‘o vi‘ia pea o ia.

[Chorus]

Vi‘ia le Perofeta, ua sao i le lagi.

Ua lē toe aogā, le tau o ē saua.

Mau nei ma Atua e fuafua mona uso.

E lē toe mālō le oti ia te ia.

3. Mamalu tele ma tumau lona tofi.

Na te umia ki e fa‘avavau.

Tonu ma ulu atu i lona mālō;

E pale i perofeta anamua.

[Chorus]

Vi‘ia le Perofeta, ua sao i le lagi.

Ua lē toe aōgā, le tau o ē sauā.

Mau nei ma Atua e fuafua mona uso.

E lē toe mālō le oti ia te ia.

4. O le taulaga maua ai manuia;

O lona toto e toe tauia

Logo tagata mo le tāua o mea tonu;

Tele e toe va‘ai ia Iosefa ia.

[Chorus]

Vi‘ia le Perofeta, ua sao i le lagi.

Ua lē toe aogā, le tau o ē sauā.

Mau nei ma Atua e fuafua mona uso.

E lē toe mālō le oti ia te ia.

Upu: William W. Phelps, 1792–1872

Fati: Pese fa‘atagata Sikotilani

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 135

2 Nifae 3:14–15