Musika
Ou te lē Masalo

67

Ou te lē Masalo

Filemu

Ou le masalo, pe mata‘u; Le Atua fa‘atasi pea ma a‘u.

O ana mea alofa ou te maua ai le filemu.

Ou te foa‘i i le Tama, ma ou tatalo ia te Ia.

O lona Agaga e ta‘ita‘i pe a tumau le fa‘atuatua.

Upu: Naomi W. Randall, f. 1908. © 1985 AAG

Fati: Stephen M. Jones, f. 1960. © 1985 AAG

2 Timoteo 1:7

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 6:36–37