Musika
I le Lotomaulalo, Fa‘aola e

95

I le Lotomaulalo, Fa‘aola e

Loto maulalo

1. I le lotomaulalo, Fa‘aola e, To mai lou Agaga Sa.

A‘o fa‘amanuia le areto ma le vai, i lou suafa.

Ne‘i galo ia a‘u, le Fa‘aola e, Na e maliu mo a‘u nei;

Ma lou loto sa momomo, i le satauro i Kalevaria.

2. Ia e fa‘amagalo i matou; A‘oa‘o mai le alofa.

Fa‘afofoga ia matou olega, mai lou afio‘aga i lugā.

Afai e agava‘a ai matou, I lau taulaga pa‘ia sa fai,

Le Ali‘i e, ia matou toe sao atu ai; i Lou mamalu e si‘omia ai.

Upu: Mabel Jones Gabbott, f. 1910. © 1948 AAG

Fati: Rowland H. Prichard, 1811–1887

2 Nifae 2:7

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 59:9