Musika
O se Itu Po Maninoa Lava

118

O se Itu Po Maninoa Lava

Fiafia

1. O se itu po maninoa lava, Na fa‘alogoina ai,

Le pese mai e agelu; Le pese mai anamua.

“Ia manuia tagata, mai le Tupu o i lugā.”

Le lalolagi sa fīlēmū, I pese a agelu.

2. Na latou afifio mai lugā, ma le filemu na‘uā.

Sa logo a latou pesega, I le lalolagi pagātia.

I luga o nu‘u fa‘anoanoa, sa to‘otuli ma ifo ai,

Ma ave‘esea ai le mananū, I pese a agelu.

3. Ua vave aso na va‘aia, e perofeta anamua.

O le a fa‘ataunu‘uina ai, le taimi na valo‘ia,

E afio mai ai le Tupu ia, le Alo o le fīlēmū.

Tagata pese ma fa‘amanū, i pese a agelu.

Upu: Edmund H. Sears, 1810–1876

Fati: Richard S. Willis, 1819–1900

Luka 2:8–17

Alema 5:50