Musika
Ē Latou te Fai Mea Lelei

134

Ē Latou te Fai Mea Lelei

Mānatunatu

1. Ē latou te fai mea lelei,

Le Ali‘i iloa ai lou lelei.

Ua e fa‘amanuia mai,

I mea lelei latou te fai.

2. Se a se mea e silisili,

Nai uō amio pei o le Ali‘i.

O mea lelei latou te fai

Matou te ūūna‘ia ai.

3. A mavae se uō fa‘apēnā

Matou te lē fa‘agaloina.

Ae manatua ma matou toe,

Fa‘alatalata ai iā te oe.

4. Ia vi‘ia lou agalelei,

Le Ali‘i e, mo uō penei.

Sa iloa i o latou ola,

Le filigā i lou suafa.

Upu: Karen Lynn Davidson, 1943–2019. © 1985 AAG

Fati: A. Laurence Lyon, 1934–2006. © 1985 AAG

Fa‘ataoto 17:17

Fa‘ataoto 4:18

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 42:45–46