Musika
Ua Susulu Mai Nei o le La

140

Ua Susulu Mai Nei o le La

Fiafia

1. Ua susulu mai nei o le la, i lo‘u nei agaga;

Sili lona ia pupula mai; O Iesū lona pogai.

[Chorus]

Ua susulu mai le la, O le filemū fiafia.

Afio mai nei oe, Iesū. Lo‘u agaga e susulu.

2. Ua pese lo‘u agaga nei, e vi‘ia lo‘u Tupu;

Ua fa‘afofoga mai Iesū, i a‘u pese fai lemū.

[Chorus]

Ua susulu mai le la, O le filemū fiafia.

Afio mai nei oe, Iesū. Lo‘u agaga e susulu.

3. Ua fotu a‘e lo‘u loto nei, pe‘ā lata mai o Ia;

Ua fa‘afofoga mai Iesū, I a‘u pese fai lemū.

[Chorus]

Ua susulu mai le la, O le filemū fiafia.

Afio mai nei oe, Iesū. Lo‘u agaga e susulu.

4. Ua fiafia lo‘u loto nei; tumu i le alofa,

Mo manuia mai le Tamā, ma fiafia o i lugā.

[Chorus]

Ua susulu mai le la, O le filemū fiafia.

Afio mai nei oe, Iesū. Lo‘u agaga e susulu.

Upu: Eliza E. Hewitt, 1851–1920

Fati: John R. Sweney

Isaia 60:19

Salamo 16:9, 11