Musika
Fai Mea Tonu

148

Fai Mea Tonu

Ta‘utino

1. Fai mea tonu ua tafa ata

O le mālamalama mai lugā.

Ua tusia e agelu mea uma.

O lea ia tonu o mea e te fai.

[Chorus]

Fai mea tonu, ma ia lē popole.

Tau mo le sa‘olotoga, tatou.

Fa‘amalosi ma taga‘i i luma.

E puipui mai le Atua iā oe.

2. Fai mea tonu ua ave‘ese

Noanoāga o le pogisa.

O le a alu pea le upu moni.

O lea ia tonu o mea e te fai.

[Chorus]

Fai mea tonu, ma ia lē popole.

Tau mo le sa‘olotoga, tatou.

Fa‘amalosi ma taga‘i i luma.

E puipui mai le Atua iā oe.

3. Fai mea tonu ‘aua le fefe;

Lata mai o le manumālō.

E lē toe i ai se loimata maligi.

E manuia oe i mea tonu e te fai.

[Chorus]

Fai mea tonu, ma ia lē popole.

Tau mo le sa‘olotoga, tatou.

Fa‘amalosi ma taga‘i i luma.

E puipui mai le Atua iā oe.

Upu: Le iloa, The Psalms of Life, Boston, 1857

Fati: George Kaillmark, 1781–1835

Teuteronome 6:17–18

Helamana 10:4–5