Musika
Ala Mai ia o ‘Au a Siona

155

Ala Mai ia o ‘Au a Siona

Ma le toa

1. Ala mai ia o ‘au a Siona. O le fou ua tau oso mai.

Ina finau, ia fa‘amalosi. Pei o leona ia tali ai.

O sauaga na o‘o i Mosula, atoa ma mea i Navū.

Sa latou tau ai ma le Atua. Ia tutū atu ai i tatou.

Ia tutū atu ai i tatou. Ia tutū atu ai i tatou.

Sa latou tau ai ma le Atua. Ia tutū atu ai i tatou.

2. O le nu‘u malosi Siona. Ua tū i le vanu lelei.

Ua taofi mau ia Ieova. O ia lē o tausia mai nei.

Na fa‘asauā mai ai mālō uma. Auā sa vaivai i tatou.

O lenei ua latou iloa. O Iesū na te manumalō.

O Iesū na te manumalō. O Iesū na te manumalō.

O lenei ua latou iloa. O Iesū na te manumalō.

3. Pe tatou te fia onosa‘i pea? Pe tatou te toe gaua‘i ai?

Pe fafasia pea perofeta? Pe latou te ita pea mai?

E leai, e leai e le tatau ai. O mea na latou taumafai.

E lē fiafia ai le Atua. O lea ia tu atu ai.

O lea ia tu atu ai. O lea ia tu atu ai.

E lē fiafia ai le Atua. O lea ia tu atu ai.

Upu: Charles W. Pe rose, 1832–1925, suia

Fati: E fa‘apea o Thomas E. Williams, m. 1854

Efeso 6:10–18

2 Nifae 28:20–28