Musika
O le Agaga o le Atua

2

O le Agaga o le Atua

Oli‘oli tele

1. Le Agaga Paia ʻua pei o le afi;

Ua ō‘o mai mamalu o aso e gata ai.

Ua maua fa‘aaliga ma mea alofa;

Ua toe ō‘o mai agelu i lalo nei.

[Chorus]

Ia tatou pepese ma autau a le lagi.

Osana! Osana i le Atua ma Iesu.

Ava‘e le vi‘iga i ē ‘ua silisili.

Ia saga fai pea lenei fa‘amanu.

2. Ua fuata‘i mai e le Atua i le ʻaupaʻia,

Le poto ma tofiga ma mea uma anamua.

Ua faʻalautele o mana o le Atua;

Le lagi ua amata ona lē toe punia.

[Chorus]

Ia tatou pepese ma autau a le lagi.

Osana! Osana i le Atua ma Iesu.

Ava‘e le vi‘iga i ē ‘ua silisili.

Ia saga fai pea lenei fa‘amanu.

3. Tatou potopoto i la le agaga,

E tala‘i i tagata le malo mai luga.

Tatou te maua ai ʻi le fa‘atuatua,

Manuia, fa‘aaliga, o mamalu uma.

[Chorus]

Ia tatou pepese ma autau a le lagi.

Osana! Osana i le Atua ma Iesu.

Ava‘e le vi‘iga i ē ‘ua silisili.

Ia saga fai pea lenei fa‘amanu.

4. Ma‘eu lena aso e mau ai fa‘atasi,

O tama‘i māmoe ma luko fe‘ai.

Ma fa‘apale ai Efaraima i Siona,

Pe a toe afio mai Iesu i lona mamalu.

[Chorus]

Ia tatou pepese ma autau a le lagi.

Osana! Osana i le Atua ma Iesu.

Ava‘e le vi‘iga i ē ‘ua silisili.

Ia sagafai pea lenei fa‘amanu.

Upu: William W. Phelps, 1792–1872. Sa i ai i le tusi pese muamua a le AAG, 1835. Na usu i le fa‘apaiaga o le Malumalu i Katelani i le 1836.

Fati: Henry Tucker, tusa o le 1863

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 109:79–80

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 110