Musika
O Fea Lo‘u Filemu?

68

O Fea Lo‘u Filemu?

Manatunatu

1. Fea ou te maua ai Le filemu

Pe a leai se mea e mapu ai?

Ma pe a ou tiga, ita, pe saua,

Ma su‘esu‘e o lo‘u loto nei.

2. A tele lo‘u tiga, A ou vaivai,

A ou fia mautinoa fea tapa i ai?

O fea o le a‘ao e to‘a ai lo‘u atu?

E tasi lava Ia e silafia.

3. E tali lilo mai, O‘u mana‘oga,

I o‘u puapuaga, le uo, Fa‘aola.

Tali i le filemu o o‘u naunau.

Alofa pea o Ia e fa‘avavau.

Upu: Emma Lou Thayne, f. 1924. © 1973 AAG

Fati: Joleen G. Meredith, f. © 1973 AAG

Ioane 14:27

Ioane 16:33

Eperu 4:14–16