Musika
A e Le‘i Tu‘ua i Matou

94

A e Le‘i Tu‘ua i Matou

Ma le Agaga tatalo

1. Ae le‘i tu‘ua i matou, Le Ali‘i fa‘amanuia,

A‘oa‘oga o le asō, Ia matou tumau ai.

2. Matou te fai i le mamā, O au poloaiga;

Le malosi tu‘u mai; Fai ai au afioga.

3. Le Tama e a‘o matou fai, Meatonu, alofa mai;

Ia matou maua le fiafia, I lau galuega pa‘ia.

4. Ia e fa‘amagalo mai, I o matou nei vaivai;

Ia matou ola i olaga, E pa‘ia i ou luma.

Upu: George Manwaring, 1854–1899

Fati: Benjamin Milgrove, 1731–1810; fa‘atulaga e Ebenezer Beesley, 1840–1906

Salamo 119:33–35