Musika
Tatou te Iloa Mea Tonu

172

Tatou te Iloa Mea Tonu

Mānatunatu

1. Tatou te iloa mea tonu Pe a mafaufau i ai.

A i ai ni ma seseiga, Mala ē e mafua mai ai.

Ia lē fa‘amasino atu, Fetalaiga a Iesū.

O fua e te fua atu, E toe fuaina mai.

[Chorus]

Fa‘aola e, tautai i matou, Se‘i matou tu vae ai.

I le mea o i ai agelu Vi‘ia oe fa‘atasi ai.

2. O Iesu na poloa‘i “Ia e agavaivai.”

A ou fia mamā ma tonu, O le alofa amio ai.

E tatau le galue pea, E tausi ana afioga.

A fai ou te alofa moni, O le ala sa‘o lenā.

[Chorus]

Fa‘aola e, tautai i matou, Se‘i matou tu vae ai.

I le mea o i ai agelu Vi‘ia oe fa‘atasi ai.

3. Sa ou fai i se tasi uso “Utu potoa lau va‘ai.‘

O oe o se uō, se uso, Se‘i ou ‘eu esea mai.

A e sa ou le iloa lelei, I le puni o la‘u va‘ai.

I le utu poto tele, I lo‘u mata sa i ai.

[Chorus]

Fa‘aola e, tautai i matou, se‘i matou tu vae ai.

I le mea o iai agelu vi‘ia oe fa‘atasi ai.

4. A alofa a‘u i lo’u uso

Ma lē teu ona sese

Sulu tele lea o le sulu

Mata o mea tāua.

Sa ou fa‘amasino isi

Mo se mea pei se la‘au

E! se‘i tafi ‘ea e loimata!

Utupoto mai la‘u va‘ai.

[Chorus]

Fa‘aola e, tautai i matou, se‘i matou tu vae ai.

I le mea o iai agelu vi‘ia oe fa‘atasi ai.

5. O le alofa o le vai lea

E manino ai le va‘ai

Sa sese a‘u i lo‘u uso

I lo‘u va‘ai i ona vaivai

Ou te lē toe faia lava

A e alofa pei o Iesu

Fasi la‘au o mea iti

Utupoto tetele ai.

[Chorus]

Fa‘aola e, tautai i matou, se‘i matou tu vae ai.

I le mea o iai agelu vi‘ia oe fa‘atasi ai.

Upu: Eliza R. Snow, 1804–1887; tali na fai e M. E. Abbey

Fati: Charles Davis Tillman, 1861–1943

Mataio 7:1–5

Alema 41:14–15