Musika
Le Atua, le Tamā e

97

Le Atua, le Tamā e

Tapua‘i

1. Le Atua, le Tamā e, Ua afio i luga;

I le suafa o Iesu, Ia e fa‘apa‘ia,

Le vai, ma le areto, Pe a matou mamā;

Matou manatua ai le Taulaga pa‘ia.

2. Le taulaga pa‘ia; Lē malamalama;

Le tino ma le toto; Magalo ai sala;

Matou te molimau ai, Lou Alo sa tīgā;

Maua ai lona Agaga, E tasi ai uma.

3. Ina ua afio, Iesu mai lugā,

E togisalaina, tatou i le alofa;

Sa le amana‘ia, O Ia e tagata;

O Ia o le Fa‘aola; le afi fa‘amamā.

4. Ma‘eu le poto tele, O le fuafūaga,

Mo le fa‘aolataga, Sau ai le Fa‘aola;

E soifua i lalo nei, E pei o tagata,

Mai lona afio‘aga; Maliu mo tatou uma.

Upu: William W. Phelps, 1792–1872. Sa iai i le tusi pese muamua a le AAG, 1835

Fati: Felix Mendelssohn, 1809–1847

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 20:77, 79

Isaia 53:2–5