Musika
Molimau

74

Molimau

Manatunatu

1. Le mau a le Agaga ua molimau mai.

Ou si‘i ai i le Tama, O lo‘u agaga.

2. Ua afio oe i le lagi, Ma Iesu, le Ali‘i.

Se perofeta fetalai, Mai upu e ola ai.

3. Ua tumu lo‘u loto nei, I le Agaga Sa.

Le Ali‘ie ia alofa, Ia ou fa‘afouina.

4. Ua tumu a‘u i le mau, To ese ai tiga,

I se va‘aiga mai luga, I o‘u nei mata.

Upu: Loren C. Dunn, f. 1930. © 1985 AAG

Fati: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1985 AAG

I. Korinito 2:9–13

Alema 5:45–46