Musika
Ua Tele A‘u Fe‘au

137

Ua Tele A‘u Fe‘au

Ma le loto

1. Ua tele a‘u fe‘au, a‘o le‘i po,

E fia fai mo a‘u, a‘o le‘i po.

E tele mea e faia, ina ne‘i o‘u malaia,

E fia faia mea pa‘ia, a‘o le‘i po.

2. Ua tele mea lelei, a‘o le‘i po,

E fia fai i le aso nei, a‘o le‘i po.

A lagona o se tagi, ia ou fesoasoani,

Ia tatou fealofani, a‘o le‘i po.

3. A o o‘u i lalo nei, a‘o le‘i po,

Ia ‘ou usita‘i ai, a‘o le‘i po.

Ia tia‘i le fa‘atamala, atoa ma agasala,

Ae su‘e pea le ala, a‘o le‘i po.

Upu: Josephine Pollard, 1834–1892

Fati: William J. Kirkpatrick, 1838–1921

Alema 34:32–35

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 88:123–125