Musika
Le Ali‘i ua Tu‘ua Matou

85

Le Ali‘i ua Tu‘ua Matou

Ma le manatunatu

1. Le Ali‘i ua tu‘ua matou; To mai le fiafia ma le filemu.

Ia matou maua lou alofa, Ma lou malo i lou alofa fua.

Fa‘amalosi mai i matou, I le malaga faigata.

Fa‘amalosi mai i matou, I le malaga faigata.

2. Fa‘afetai ia te oe, Mo le talalelei fiafia.

Ia fua tele lau olataga, I matou loto ma ola.

Ma tumau pea, ma tumau pea, I le upu moni nei.

Ma tumau pea, ma tumau pea, I le upu moni nei.

Upu: John Fawcett, 1740–1817

Fati: Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778

Salamo 31:23–24

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 6:13