Musika
O Iesu Lo‘u Sulu

49

O Iesu Lo‘u Sulu

Mautinoa

1. O Iesu lo‘u sulu; pe fefe i se a?

O ao ma po uma, e lata mai o Ia.

O Ia ou te sao ai mai ‘aleu ma tiga.

O lena ta‘utinoga e sau mai le Agaga Sa.

[Chorus]

Iesu lo‘u sulu; lo‘u fiafia, ma vi‘iga.

Na te ta‘ita‘i a‘u i le ao atoa ma le po.

2. O Iesu lo‘u sulu, i mea pogisa;

Lo‘u fa‘atuatua, o lo‘o i luga.

O afio ai Ia mamalu fa‘avavau.

O lea ou te le tumau ai i mea pogisa.

[Chorus]

Iesu lo‘u sulu; lo‘u fiafia, ma vi‘iga.

Na te ta‘ita‘i a‘u i le ao atoa ma le po.

3. O Iesu lo‘u sulu; o lo‘u malosi lea;

O lona lava mana, ou te malo ai.

O o‘u vaivaiga na te ave‘esea.

A ou fa‘atuatua ou te manuia pea.

[Chorus]

Iesu lo‘u sulu; lo‘u fiafia, ma vi‘iga.

Na te ta‘ita‘i a‘u i le ao atoa ma le po.

4. O Iesu lo‘u sulu, lo‘u ola atoa lea;

Leai se mea e tasi, e lilo ia te Ia.

O lo‘u Togiola, lo‘u Tupu, Fa‘aola.

O Ia e vi‘ia e agelu ma le Aupa‘ia.

[Chorus]

Iesu lo‘u sulu; lo‘u fiafia, ma vi‘iga.

Na te ta‘ita‘i a‘u i le ao atoa ma le po.

Upu: James Nicholson, 1828–1876

Fati: John R. Sweney, 1837–1899

Salamo 27:1

Isaia 12:2