Musika
Ua Logo Pesega a Agelu Mai Luga

115

Ua Logo Pesega a Agelu Mai Luga

Oli‘oli

1. Ua logo pesega, a agelu mai lugā,

Ma le tali a mauga, i lo latou fiafia.

[Chorus]

Fa‘amanū, atu ia iā Iesū.

Fa‘amanū, atu ia iā Iesū.

2. Leoleo mamoe o le a lo outou fiafia?

Se a tala fiafia, ua tou lagi ma vi‘ia?

[Chorus]

Fa‘amanū, atu ia iā Iesū.

Fa‘amanū, atu ia iā Iesū.

3. O mai i Petele‘ema, ma va‘ai i le Tama Sā.

Ua vi‘ia e agelu, O Keriso, le Tupu.

[Chorus]

Fa‘amanū, atu ia iā Iesū.

Fa‘amanū, atu ia iā Iesū.

Upu: Pese Falani, tusa o le 1862

Fati: Pese Falani

Luka 2:8–20

Salamo 95:6