Musika
E Mafai ‘e Sulu le Ala

141

E Mafai ‘e Sulu le Ala

Fiafia

1. E mafai e sulu le ala; Fa‘apupula le agaga,

A i lou loto sulu o le la. E liu ao ai o le po

Pei na mou ata lafo, ‘A i lou loto sulu o le la.

[Chorus]

A i lou loto sulu o le la, e mafai na e liua i le ao le pogisā,

Te‘a ai ou popolega, ‘A i lou loto sulu o le la.

2. E mafai e fai upu mālū, I se ua ita matūtū,

‘A i lou loto sulu o le la. Ui na fa‘atauva‘a,

Ae maua ai manuia, ‘A i lou loto sulu o le la.

[Chorus]

A i lou loto sulu o le la, e mafai na e liua i le ao le pogisā,

Te‘a ai ou popolega, ‘A i lou loto sulu o le la.

3. E mafai na e fa‘amāmā, I se uso ua tigā,

‘A i lou loto sulu o le la. Amo fa‘atasi ma ia,

Ona puapuagatia, ‘A i lou loto sulu o le la.

[Chorus]

A i lou loto sulu o le la, e mafai na e liua i le ao le pogisā,

Te‘a ai ou popolega, ‘A i lou loto sulu o le la.

4. E mafai e ola fiafia, i lenei ola pagātia,

‘A i lou loto sulu o le la. Tumu ai oe i le alofa,

Mai le sulu o i lugā, ‘A i lou loto sulu o le la.

[Chorus]

A i lou loto sulu o le la, e mafai na e liua i le ao le pogisā,

Te‘a ai ou popolega, ‘A i lou loto sulu o le la.

Upu: Helen Silcott Dungan, tusa o le 1899

Fati: James M. Dungan, 1851–1925

Mosaea 2:17, 41

1 Peteru 3:8–12