Musika
Po Filemu

116

Po Filemu

Filemu

1. Po filemu! Po pa‘ia! Filemu; susulu,

I le pepe pa‘ia na‘uā. Ma le taupou o lona tina.

Moe lelei iā oe. Moe lelei iā oe.

2. Po filemu! Po pa‘ia! Leo mamoe, me‘ia;

O mamalu ua tō mai lugā. Agelu pese Aleluia!

Fanau mai le Fa‘aola. Fanau mai le Fa‘aola.

3. Po filemu! Po pa‘ia! Alo o, le Atua;

Ua susulu ou fofoga. I le alofa togiola.

Iesū, I lou fanau mai. Iesū, i lou fanau mai.

Upu: Joseph Mohr, 1792–1848; fa‘aliliu e John F. Young 1820–1885

Fati: Franz Gruber, 1787–1863

Luka 2:7–14

Alema 7:10–12