Musika
Ua Tauto Tatou i le Taua

157

Ua Tauto Tatou i le Taua

Ma le malosi

1. Ua tauto tatou i le taua se‘i manuia.

Ia fiafia! Ia fiafia!

O iai se pale ua saunia mai.

Tatou te pale mālō ai.

Vave i le taua ia le tuai.

Pulou i le moni, tālitā ai.

Tu i le fu‘a ua agi mai,

Savali ai, fiafia, i le nu‘u pa‘ia.

[Chorus]

Ua tauto tatou i le taua se‘i manuia.

Tatou fiafia! Tatou fiafia!

O iai se pale ua saunia mai.

Tatou te pale mālō ai.

2. Fa‘alogo i le leo ua vala‘au mai.

Tatou auai! Tatou auai!

Matou Fa‘atali nei mo ē ofo mai.

Le satauro fa‘atasi ai.

Ua vala‘au oe e le Matai.

Fa‘avave atu, ia lē tuai.

Tau mo Iesū, ia fa‘avave mai,

Savali ai, fiafia, i le nu‘u pa‘ia.

[Chorus]

Ua tauto tatou i le taua se‘i manuia.

Tatou fiafia! Tatou fiafia!

O iai se pale ua saunia mai.

Tatou te pale mālō ai.

3. O le lalolagi nei o le fili lea.

Tatou fiafia! Tatou fiafia!

‘Olioli e ‘auai ma tatou vivi‘i

Tatou te manumalo ai.

Pe fefe ‘ea tatou i se a?

O Iesū ua Ia ta‘imua,

Na te puipui iā te i tatou,

Savali ai, fiafia, i le nu‘u pa‘ia.

[Chorus]

Ua tauto tatou i le taua se‘i manuia.

Tatou fiafia! Tatou fiafia!

O iai se pale ua saunia mai.

Tatou te pale mālō ai.

Upu: Le iloa. The New Golden Chain, Niu Ioka, 1866

Fati: William B. Bradbury, 1816–1868

2 Timoteo 2:3

2 Timoteo 4:7–8

Efeso 6:10–18