Musika
Le Asō A‘o Āo

142

Le Asō A‘o Āo

Malosi

1. Le asō a‘o āo ia galue ai.

Le asō ou tiute ia fa‘ataunu‘u ai.

Le asō ia e lē popole ai.

Lelei le ola, sa‘o na fai.

[Chorus]

Le aso nei, punoua‘i ai;

Le aso nei tiute ia fai.

Le aso nei galue o mafai.

Galue i le asō ete saunia ai.

2. Le asō ia sa‘ili ‘oa silisili.

Le filemu ma le fiafia i le Ali‘i

Le asō su‘e ma‘a tāuā e mū i le loto.

Fai mea lelei a‘o galue i lalo nei.

[Chorus]

Le aso nei, punoua‘i ai;

Le aso nei tiute ia fai.

Le aso nei galue o mafai.

Galue i le asō ete saunia ai.

3. Le asō ia sa‘ili mea mamā ma tonu.

Ia sei ma e pale ai i lou talavou.

Le asō a‘o ola, ia e tumau.

Fa‘amaoni pea e fa‘avavau.

[Chorus]

Le aso nei, punoua‘i ai;

Le aso nei tiute ia fai.

Le aso nei galue o mafai.

Galue i le asō ete saunia ai.

Upu: L. Clark, tusa o le 1880 suia

Fati: Evan Stephens, 1854–1930

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 64:23–25, 33

Mata‘upu Fa‘avae o le Fa‘atuatua 1:13