Musika
‘A i ai i le Aiga le Alofa

181

‘A i ai i le Aiga le Alofa

Naunauta‘i

1. A iai i le aiga, o le alofa.

Matagofie mea uma, fiafia leo uma.

Maua ai le filemū; leai sē e fa‘a‘u‘ū.

Solo lelei mea uma, a iai le alofa.

Alofa, i aiga. Solo lelei mea uma,

A i ai le alofa.

2. A iai i le aiga, o le alofa.

Fiafia le fale uma, ma leai ni vā.

Ae pei lona manaia, o ni pua tausaga.

Fiafia o le la, a i ai le alofa.

Alofa, i aiga. Fiafia atoa le ola,

A iai le alofa.

3. A alofa aiga, fiafia mai lugā.

Lalolagi atoa, tumu i le alofa.

Tafe vai ma fiafia; lagi lalelei lugā.

E fiafia mai le Tamā. A iai le alofa.

Alofa, i aiga. E fiafia mai le Tamā,

A iai le alofa.

Upu ma le Fati: John Hugh McNaughton, 1829–1891

Mosaea 4:14–15

Failauga 9:9