Musika
Tausi Poloaiga

186

Tausi Poloaiga

Fai malie

Tausi poloaiga; tausi poloaiga!

O i ai le mālū, ma le filemu.

E fa‘amanuia mai, O lo tatou Matai.

O upu ia a le perofeta.

E malutia ma filemu ai.

Upu ma le Fati: Barbara A. McConochie, f. 1940

© 1975 AAG

Mosaea 2:22

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 59:23