Musika
Lo‘u Tamā e

178

Lo‘u Tamā e

Ai‘oi

1. Lo‘u Tamā e o lo‘o afio, i le mea mamalu i lugā.

Ou te fo‘i atu ‘ea afea ma toe va‘ai iā te oe?

Sa le‘i mau ‘ea lo‘u agaga, i mea pa‘ia o e afio ai?

Tele‘i tausi ‘ea o a‘u, ae ou te le‘i fanau mai?

2. Ua e aumai a‘u i lalo ne‘i, mo se fa‘amoemoega lelei.

Ma ua e puni lo‘u manatua, uō, ma lo‘u fanau mai muamua.

A musumusu mai se Leo, “O oe e lē mai lalo nei.”

Ona ou lagona lea, ua ou sau mai mea pa‘ia.

3. Sa ou ta‘u Tamā oe, i lou agaga mai lugā.

Ae le‘i fuata‘i le mālamalama, sa ou lē iloa pe aiseā.

Na‘o se Tamā o i le lagi? Leai, ua lē tonu lenā.

O le mea moni fa‘avavau, o i ai fo‘i ma so‘u Tinā.

4. A ou tu‘u lenei olaga, ma tu‘u atu le tino fai.

Tamā e, Tinā e, ia lua talia a‘u, i lua maota o i lugā.

A uma na ou faia o mea, na lua ‘auina mai a‘u e fai.

Ia oulua alofa, ia tatou mafuta ai.

Upu: Eliza R. Snow, 1804–1887

Fati: James McGranahan, 1840–1907

Roma 8:16–17

Galuega 17:28–29 (22–31)