Musika
Fa‘afetai i Le Atua, Lē na Foa‘iina Mai

30

Fa‘afetai i Le Atua, Lē na Foa‘iina Mai

Agaga

1. Fa‘afetai i le Atua, lē na foa‘iina mai,

Lana pule ma le mana, i nei aso e gata ai;

Lona Alo o Keriso, na Ia fetalai mai,

Ia Iosefa i le ala, ma le upu e ola ai.

[Chorus]

Fa‘amalosi tula‘i ia, O Siona e i ai.

O le puna o le ola; ia pepese fa‘afetai.

2. O lo tatou perofeta, sa fa‘aali tonu mai

Fetalaiga mai le lagi, i nei aso e gata ai;

E! ua salalau le tala, i lo tatou nei Matai,

Lana pule, ma le mana; lona mālō e ola ai.

[Chorus]

Fa‘amalosi tula‘i ia, O Siona e i ai.

O le puna o le ola; ia pepese fa‘afetai.

3. O outou le lalolagi, ina fa‘alogo mai.

Le mālō ua mai le lagi, i nei aso e gata ai;

O Iesu o le Keriso; o lo tatou nei Mesia,

E mamalu, e mamalu, o le mālō e pa‘ia.

[Chorus]

Fa‘amalosi tula‘i ia, O Siona e i ai.

O le puna o le ola; ia pepese fa‘afetai.

Upu: Lē iloa

Fati: Friedrich Kücken

Fa‘aaliga 14:6

Iosefa Samita—Talafa‘asolopito 1:17