Musika
Ua Toe Tu Mai le Ali‘i

112

Ua Toe Tu Mai le Ali‘i

Manumalo

1. Ua toe tu mai le Ali‘i. Aleluia.

Ua logo o tagata. Aleluia.

‘Alalaga ma fiafia. Aleluia.

Le lagi e pepese ia. Aleluia.

2. Uma galuega alofa, Aleluia.

Ua i‘u manuia. Aleluia.

I‘u tiga o Iesu. Aleluia.

Ua lē toe po le lalolagi, Aleluia.

3. Ua toe soifua mai le Tupu. Aleluia.

Le oti e o fea lou tui? Aleluia.

Na maliu mo i tatou. Aleluia.

Le tu‘ugamau o fea lou mana. Aleluia.

Upu: Charles Wesley, 1707–1788

Fati: Le iloa, Lyra Davidica, 1708

Mataio 28:5–6

I. Korinito 15:20, 53–57