Musika
Ua Malie, le Atua, Lou Alofa

26

Ua Malie, le Atua, Lou Alofa

Toa

1. Ua malie, le Atua,

Lou alofa ua lelei;

Ua o mai, le au uso,

I le sauniga nei.

Ia, e, liligi mai luga,

O, lou, o lou Agaga Sa.

Ia tutumu ai matou.

2. Le Tama e, fa‘afetai,

Mo mea uma ua e fai;

Ua malie, lou alofa,

I e sa malaga mai.

Ia e, fa‘atonu mai luga;

Ia, e, fa‘atonu mai luga.

O nei mea lelei na‘ua,

3. Ia talia, le Tama e,

Le ifoga nei o fai;

Ia liligi, lou Agaga,

I e a lauga mai.

E, ia, vivi‘i i luga;

I, le, nei aso ua aoga.

Ia vi‘ia le Tama.

4. Ali‘i e, fa‘afofoga,

I lo matou le lava;

Tausi pea, ia i matou,

Ia matou sao i luga.

Ia fa‘ai‘u lalo nei;

A‘o, tumau i matou nei.

I lou nei malo lelei.

Upu: Elias L. T. Harrison, 1830–1900

Fati: Charles J. Thomas, 1832–1919

Tanielu 7:9–10, 13–14

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 138:38–39