Musika
Fa‘afetai mo le Sapati

177

Fa‘afetai mo le Sapati

Fiafia

1. Fa‘afetai mo le Sapati, tatou te malōlō ai.

Fa‘afetai mo lea aso, tatou tapua‘i ai.

Ua iai faia‘oga alofa, mo tatou i le A‘oga Sa.

Latou te a‘oa‘o i tatou i a‘oa‘oga a le Fa‘aola.

[Chorus]

Fa‘afetai mo le Sapati, tatou te malōlō ai.

Fa‘afetai mo lea aso, tatou tapua‘i ai.

2. Ta mai logo o le Sapati, ua logoa mea uma.

Ua pepese tamaiti; Malie a latou pesega.

Ua malie fati uma, u‘una‘ia ai i tatou.

Tatou ulu atu i pese; vave vave ona o mai

[Chorus]

Fa‘afetai mo le Sapati, tatou te malōlō ai.

Fa‘afetai mo lea aso, tatou tapua‘i ai.

3. Aso lea e ifo ai, ma vi‘ia le Atua.

Aso lea e a‘oa‘o, ai i ona ala pa‘ia

Mai I tusi o fa‘aaliga, mai lo tatou talavou.

Afioga mai le lagi, e ta‘ita‘i ai tatou.

[Chorus]

Fa‘afetai mo le Sapati, tatou te malōlō ai.

Fa‘afetai mo lea aso, tatou tapua‘i ai.

4. Uo, tuā‘oi, ma mātua, aso e feiloa‘i ai.

Galulue mo le malo o le Atua ua tatou i ai.

O tigā e fa‘amalosi ai le fa‘atuatua.

Onosa‘i puapuagā, ui na tauemuina.

[Chorus]

Fa‘afetai mo le Sapati, tatou te malōlō ai.

Fa‘afetai mo lea aso, tatou tapua‘i ai.

Upu: Robert B. Baird, 1855–1916

Fati: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 59:9–10

Mosaea 4:15