Musika
Mo Ia o Lē na Fa‘alava‘au

105

Mo Ia o Lē na Fa‘alava‘au

Talosaga

1. Mo Ia o lē na fa‘alava‘au;

Tamāe ua matou ifo ai.

Lou agagae ia afio mai;

Tagata uma ia mū ai.

2. Fa‘aolae i Ketesemane;

Sa inu Ia i le o‘ona.

Satauro i Kalevaria,

Mo tatou tagata uma.

3. Areto tatou te tagofia,

Ma vai tatou te inumia.

Le tino, toto masa‘a,

Mo tatou taulaga mamā.

4. Tamāe, ia e fa‘apa‘ia mai,

E loto mamā e a‘ai,

I le fa‘atusa ua fai;

Le Fa‘aolae, mafuta mai.

Upu: Frank Kooyman, 1880–1963. © 1948 AAG

Fati: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 AAG

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 20:75

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 19:18–19