Musika
Mavae Nei le Ao

90

Mavae Nei le Ao

Filemu

1. Mavae nei le ao; Lata mai le po.

Ua pogipogi, Mai o le lagi.

2. Iesu, ia e tō mai, Se po moe lelei.

Ia e puipui mai, Matou momoe ai.

Upu: Sabine Baring-Gould, 1834–1924

Fati: Joseph Barnby, 1838–1896

Alema 37:37