Musika
Tausiga Fai Pea a le Atua

193

Tausiga Fai Pea a le Atua

Fa‘aaloalo

1. Pe‘a oso mai le la,

I taeao o aso uma,

Ou te manatua ai,

Le alofa pea mai.

2. Fa‘afofoga mai Tamā e,

Fa‘afetai ia te oe,

Mo lou tausi mai lelei,

I au fanau uma nei.

Upu: Marie C. Turk, © 1951 AAG

Fati: Willy Reske, f. 1897. © 1951 AAG

Salamo 68:19

Salamo 36:7