Musika
Le Perofeta Pele e

11

Le Perofeta Pele e

Fa‘atauanau

1. Le perofeta pele e, ia talosia,

Le Atua fa‘amanuia ‘ia e fiafia.

A‘o solo le matua o lou soifua

Ia sulu pea le malamalama;

Ia sulu pea le malamalama.

2. Ia faamalosia, o lou soifua,

E te fai ai o lou tofi pa‘ia,

E ta‘ita‘i matou e lē aunoa;

Ma sulu lo matou ala atoa;

Ma sulu lo matou ala atoa.

3. Matou tatalo mo oe, ma le alofa,

Ma ia talia mai e le Atua

Ia e manuia pea ma maua pea,

Mea tāuā mai i le Atua a‘o e soifua;

Mea tāuā mai i le Atua a‘o e soifua.

Upu ma le Fati: H. A. Tuckett, 1852–1918; sui e Evan Stephens, 1854–1930

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 107:22