Musika
Ia Silasila Mai ia

20

Ia Silasila Mai ia

Fiafia

1. Ia silasila mai ia,

Le Atua e, le Tamā.

Ia matou uma lava,

I lenei itula.

La matou nei vi‘iga,

Ia e talia mai.

O lau fa‘aolataga,

Ua e auina mai.

2. O lau Ekalesia,

Ua matou maua mai.

E iai sauniga uma,

E aogā e ola ai.

Le fa‘atuatua,

Atoa ma le salamō.

Ma le papatisoga,

E maua ai loto fou.

3. Auā e maua mai ai,

O lou Agaga Sa.

E pei o anamua,

Sa tele le aogā.

E fai ma ta‘ita‘i,

E fa‘atonu mai.

I mea lumana‘i,

Ma mea ua mavae.

4. Ua fa‘afetai lau pule,

Lo matou nei Tama e.

I lou alofa tele,

Ua lē mafa‘atusa;

Ua fa‘apupulaina,

Le tonu ia i matou.

Ua fa‘amagaloina,

Ma liu tagata fou.

Upu: William G. Mills, 1822–1895

Fati: George Careless, 1839–1932

2 Nifae 12:2–3

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 115:5–6