Musika
O Mai, Alo o le Atua (Mo Tane)

200

O Mai, Alo o le Atua

Mo Tane

Toa

1. O mai alo o le Atua Ua i ai perisitua.

Tala‘i le talalelei, Au mai ona tagata.

Le galuega nei ua fai, Isaraelu toe aumai,

I latou i Siona E vi‘ia le Ali‘i.

2. O mai mamoe ua sē, Fa‘alogo i le Leoleo.

E tou te maua ai, Manuia na fetalaia,

E perofeta anamua E toe aumai outou e Ia,

Ma aumai i Siona E vi‘ia le Ali‘i.

3. Ia outou salamō, Ma papatisoina.

Mamā ai agasala, Ma maua ai le Agaga.

Ou tiga, lafo ia te Ia; O au olega Ia talia.

Ma aumai oe i Siona E vi‘ia le Ali‘i.

4. A te‘a le fa‘anoanoa, Ma o tou mafatia,

Ma outou mapu ai, Mo lo tou toe tutu mai

Tou te mafuta ai ma Ia I tausaga e afe fiafia,

Fa‘atasi i Siona E vi‘ia le Ali‘i.

Upu: Thomas Davenport, 1815–1888

Fati: Orson Pratt Huish, 1851–1932

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 33:5–11

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 133:7–8, 56