Musika
Filifili Tau o Mea Tonu

149

Filifili Tau o Mea Tonu

Sagisagi

1. Filifili tau o mea tonu, ta‘u mai e le Agaga Sa.

Lona sulu e te iloa ai, i lou loto o le mea e fai.

[Chorus]

Ia fai, ia fai, mea tonu ma le poto e tumau.

Lona sulu, ia fai ai. E te manuia ai e fa‘avavau.

2. Filifili tau o mea tonu, aua e te fa‘avaivai.

E iai sesē i mea uma; Le Agaga fa‘alogo i ai.

[Chorus]

Ia fai, ia fai, mea tonu ma le poto e tumau.

Lona sulu, ia fai ai. E te manuia ai e fa‘avavau.

3. Filifili tau o mea tonu, e te filemū ma to‘a ai.

Fai mea tonu i mea uma e te faia, O le Atua lou fa‘amoemoe lea.

[Chorus]

Ia fai, ia fai, mea tonu ma le poto e tumau.

Lona sulu, ia fai ai. E te manuia ai e fa‘avavau.

Upu: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fati: Henry A. Tuckett, 1852–1918

Moronae 7:16–17

2 Nifae 2:27–28